Trouwen & Partnerschapsregistratie

Als u gaat trouwen, wilt u natuurlijk alles weten over wat er komt kijken bij deze belangrijke stap in uw leven. De keuze voor de trouwlocatie is misschien wel de belangrijkste. Wij hebben in ieder geval meerdere geweldige trouwlocaties. In Nijkerk is het zelfs mogelijk om buiten te trouwen!

Uw trouwdag is belangrijk. Daarom helpen we u zo goed mogelijk op weg. Dat geldt natuurlijk ook voor een partnerschapsregistratie en een omzetting van een partnerschap in een huwelijk.
Let op dat u tijdig start en eventuele buitenlandse documenten verzamelt, zodat u ook op uw gewenste datum kunt trouwen.

Goed om te weten: vanaf 1 januari 2018 geldt bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de website van Rijksoverheid.

Welke stappen zijn er nodig?

  • Stap 1. Kies een locatie en reserveer een datum

  • U laat ons weten hoe en op welke vaste locatie u wilt trouwen. Daarna geeft u de datum en het tijdstip door. Dit kan via deze link ‘Reserveer een datum'.
    Wilt u trouwen op een zelfgekozen locatie. Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer (033) 247 22 22.
  • Stap 2. Doe een melding van uw voorgenomen huwelijk

  • Tegenwoordig gaat u niet meer in ondertrouw, maar doet u een melding bij de ‘trouwgemeente’ dat u van plan bent om met elkaar in het huwelijk te treden. Ook geeft u aan wie uw getuigen zijn. U kunt zelf een trouwambtenaar kiezen en u mag kiezen of u een trouwboekje wilt.

Hoe doet u melding van uw voorgenomen huwelijk?

Hiervoor vult u beiden de formulieren in

Belangrijk om te weten:

  • De melding moet minimaal twee weken en mag maximaal een jaar vóór de datum van het huwelijk bij de gemeente binnen zijn.
  • Bent u in het buitenland geboren en/of hebt u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals een geboorteakte, verklaring burgerlijke staat, etc.

Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer (033) 247 22 22.

Getuigen

U mag minimaal twee en maximaal vier meerderjarige getuigen meenemen. De namen van de getuigen geeft u online door in het meldingsformulier (hierboven).

Trouwambtenaren

In Nijkerk mag u uw voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar. Onze trouwambtenaren zijn zeer enthousiast en denken graag met u mee over de invulling van de huwelijksceremonie. Uw trouwambtenaar neemt uiterlijk 4 weken voor het huwelijk contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u aangeven wat u wel of juist niet in de toespraak wilt hebben. Bekijk hier wie onze 'Trouwambtenaren' zijn.

Eigen trouwambtenaar

Daarnaast is het mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken door een beëdigde trouwambtenaar uit een andere gemeente. Om iemand eenmalig te benoemen is het nodig dat u van tevoren een schriftelijk verzoek indient. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek eenmalige benoeming babs'.
Let op: Ambtenaren van de burgerlijke stand van een andere gemeente ontvangen geen vergoeding van de gemeente Nijkerk. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u kiest voor een ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente, de kosten aan de gemeente Nijkerk gelijk blijven. 

Trouwboekje of internationaal uittreksel

Een trouwboekje is een leuk aandenken aan uw trouwdag. Het is een uittreksel van de huwelijksakte. Een trouwboekje is niet verplicht. 

Als u uw huwelijk wilt laten inschrijven in het buitenland of op een ambassade of consulaat, dan heeft u een internationaal uittreksel van het huwelijk nodig. Kijk op de tarievenpagina's voor de tarieven van het trouwboekje en internationale uittreksels.

Uw naam na het huwelijk

Als u getrouwd bent, dan hebt u de keuze om de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) te gebruiken. Het gaat om het gebruik van een naam in het maatschappelijk verkeer en het geeft aan hoe u door (semi-)overheidsinstanties aangeschreven wordt. Het naamgebruik is geen naamswijziging: uw eigen achternaam, officieel geslachtsnaam genoemd, wijzigt niet.

Als u in de gemeente Nijkerk woont, dan kunt u het naamgebruik alvast aanvragen via het online formulier 'Naamgebruik veranderen'. Woont u niet in Nijkerk, dan moet u dit in uw eigen gemeente regelen.

Op officiële documenten zoals een trouwboekje, paspoort of rijbewijs wordt altijd de geslachtsnaam vermeld. Dus voor alle duidelijkheid: in uw trouwboekje wordt de geslachtsnaam vóór en ná het huwelijk vermeldt. Hier staat tweemaal uw ‘eigen’ achternaam, omdat er geen naamswijziging plaatsvindt.