Als u gaat trouwen, dan wilt u natuurlijk alles weten over deze belangrijke stap in uw leven. U moet van alles regelen en veel keuzes maken. De keuze voor de trouwlocatie is misschien wel de belangrijkste. Wij hebben meerdere geweldige trouwlocaties en het is in Nijkerk zelfs mogelijk om buiten te trouwen!

Wij begrijpen hoe belangrijk uw trouwdag is. Daarom zetten wij ons beste beentje voor om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor een partnerschapsregistratie en een omzetting van een partnerschap in een huwelijk.

Overal waar u op deze pagina trouwen of huwelijk leest, kunt u ook partnerschapsregistratie lezen. Voor een omzetting van een partnerschap in een huwelijk gelden andere voorwaarden dan voor een huwelijk of een partnerschap. Voor informatie over omzettingen verwijzen wij u graag naar de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'.

Let op: Vanaf 1 januari 2018 geldt bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dit heeft directe gevolgen voor uw huidige én toekomstige bezittingen en schulden. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid(externe link).

Welke stappen zijn er nodig?

  1. Reserveer eerst een datum
  2. Doe daarna beiden melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschapsregistratie (Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 1 (uitgebreid) en Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 2)

Let op: als u een partnerschap wilt omzetten in een huwelijk hoeft u géén melding te doen! Zie voor informatie over omzettingen de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'.

Stap 1. Reserveer een datum

Eerst geeft u aan hoe en op welke locatie u wilt trouwen. Vervolgens geeft u de datum en het tijdstip op. Ga hiervoor naar ‘Reserveer een datum'.

Let op: Als u wilt reserveren op een zelf gekozen locatie (incidentele locatie), dan kunt u niet online reserveren. Neem dan contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 033.

Stap 2. Doe melding van uw voorgenomen huwelijk

Tegenwoordig gaat u niet meer in ondertrouw, maar doet u een melding bij de ‘trouwgemeente’ dat u het voornemen heeft om met elkaar in het huwelijk te treden. Daarnaast geeft u aan wie uw getuigen zijn en regelt u een aantal praktische zaken rond het huwelijk. Denk hierbij aan uw voorkeur voor een trouwambtenaar en of u een trouwboekje wilt.

Hoe doet u melding van uw voorgenomen huwelijk?

Hiervoor vult u beiden de formulieren Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 1 (uitgebreid) en Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap, partner 2 in.U heeft hiervoor DigiD nodig en de gegevens van uw getuigen (en kopie legitimatie).

Belangrijk om te weten:

  • Wilt u een geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, dan hoeft u hiervan geen melding te doen! Voor informatie over omzettingen verwijzen wij u graag naar de betreffende informatie onder 'Omzetten partnerschap in een huwelijk'
  • Doe zo snel mogelijk melding van uw voorgenomen huwelijk.
  • De melding moet minimaal twee weken en mag maximaal een jaar vóór de datum van het huwelijk bij de gemeente binnen zijn;
  • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en hier altijd heeft gewoond, is dit zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, verklaring burgerlijke staat, etc.

Komt u er niet uit, maakt u dan een afspraak voor ‘huwelijk reserveren/informeren’. Neem dan eerst contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 033.

Getuigen

Bij het huwelijk moeten minimaal twee en mogen maximaal vier meerderjarige getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen geeft u door op het meldingsformulier van partner 1. Denkt u er aan om de gegevens juist en volledig in te vullen?

Trouwambtenaren

In Nijkerk kunt u uw voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar. (U kunt dat in het aanmeldingsformulier aangeven.) Onze trouwambtenaren zijn zeer enthousiast en denken graag met u mee over de invulling van de huwelijksceremonie. Uw trouwambtenaar neemt een aantal weken voor het huwelijk contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunt u aangeven wat u wel of juist niet in de toespraak vermeld wit hebben. Nieuwsgierig wie onze 'Trouwambtenaren' zijn?

Eigen trouwambtenaar

Daarnaast is het mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Kiest u hiervoor, dan wordt deze trouwambtenaar speciaal voor uw huwelijk benoemd als trouwambtenaar van de gemeente Nijkerk. Om iemand eenmalig te benoemen moet u van tevoren een schriftelijk verzoek indienen. Gebruik hiervoor het document 'Verzoek eenmalige benoeming babs'.

Trouwboekje of internationaal uittreksel

Een trouwboekje is een leuk aandenken aan uw trouwdag. Het is een uittreksel van de huwelijksakte. Krijgt u later samen kinderen of heeft u al kinderen uit uw huidige relatie, dan kunt u deze hierin laten bijschrijven. Zo ontstaat er een familieboekje. Een trouwboekje is niet verplicht. Een trouwboekje bestaat uit een inhoud en een omslag. Kijk op de speciale pagina voor de voorbeelden van de verschillende boekjes.

Wilt u uw huwelijk laten inschrijven in het buitenland of op een ambassade of consulaat, dan heeft u een internationaal uittreksel van het huwelijk nodig. Kijk op de tarievenpagina's voor de tarieven van trouwboekjes en internationale uittreksels.

Muziek

Op bepaalde momenten tijdens de ceremonie kan muziek worden gedraaid die u zelf heeft gekozen. Dit regelt u zelf met de locatie waar u trouwt. De geluidsinstallatie in onze trouwzaal is geschikt voor het afspelen van alle gangbare muziekdragers. Let u er wel op dat als u muziek aanlevert op een USB-stick of een cd, de bestanden een mp3- of WAV-formaat moeten hebben.

Strooien

In Nijkerk mogen alleen biologisch afbreekbare producten worden gestrooid. Daarnaast mag het gestrooide niet tot gevaarlijke situaties leiden. Rijst kan glad worden als het regent, dus het is niet toegestaan om rijst te strooien. We verwachten verder dat het huwelijksgezelschap ervoor zorgt, dat het gene dat gestrooid is, wordt opgeruimd.

Uw naam na het huwelijk

Als u getrouwd bent, dan hebt u de keuze om de achternaam van uw echtgeno(o)t(e) te gebruiken. Het gaat om het gebruik van een naam in het maatschappelijk verkeer en het geeft aan hoe u door (semi-)overheidsinstanties aangeschreven wordt. Het naamgebruik is geen naamswijziging: uw eigen achternaam, officieel geslachtsnaam genoemd, wijzigt niet.

Als u in de gemeente Nijkerk woont, dan kunt u het naamgebruik alvast aanvragen via het online formulier 'Naamgebruik veranderen'. Woont u niet in Nijkerk, dan moet u dit in uw eigen gemeente regelen.

Op officiële documenten zoals een trouwboekje, paspoort of rijbewijs wordt altijd de geslachtsnaam vermeld. Dus voor alle duidelijkheid: in uw trouwboekje wordt de geslachtsnaam vóór en ná het huwelijk vermeldt. Hier staat tweemaal uw ‘eigen’ achternaam, omdat er geen naamswijziging plaatsvindt.