20 december 2021

De gemeente Nijkerk heeft een nieuwe economische visie. De gemeenteraad heeft hier eind vorige maand mee ingestemd. De visie vormt het kader voor het economisch beleid tot en met 2025. Ontdek waar deze visie over gaat, wat de visie betekent voor uw bedrijf en hoe er de komende jaren verder gebouwd wordt aan een sterke lokale economie.

Hoe staat de Nijkerkse economie ervoor?

Nijkerk doet het economisch goed. Het aantal bedrijven en banen groeit al jaren. De gemeente heeft bovendien een diverse economie, met bijvoorbeeld een grote groep maakbedrijven en een sterk Food Production Cluster. Ook de vrijetijdssector is belangrijk voor Nijkerk. Het aantal banen en de omvang van de beroepsbevolking zijn ongeveer even groot. Ook is het aantal inwoners dat buiten de gemeente werkt en het aantal werknemers dat elders woont in balans.

Waarom is er een nieuwe economische visie ontwikkeld?

Om te zorgen dat de economie ook de komende jaren blijft groeien en bloeien is de nieuwe visie, samen met ondernemers, gemaakt. Dat is niet vanzelfsprekend. De wereld om ons heen verandert, er liggen andere uitdagingen dan in het verleden én nieuwe kansen. Dat vraagt om een goede koers met de juiste stappen. De nieuwe economische visie geeft ook richting en duiding aan de economische identiteit van de gemeente Nijkerk in de regio. 

Waar zet de gemeente Nijkerk tot en met 2025 op in?

De gemeente Nijkerk zet in op een bloeiende economie die bijdraagt aan de brede welvaart en welzijn voor alle inwoners en ondernemers. Er wordt daarom gekozen voor groei in balans, met oog voor bijvoorbeeld duurzaamheid, een slimme verdeling van schaarse ruimte en evenwicht tussen wonen, werken en recreëren. 

Aan welke concrete opgaven wordt gewerkt?

 • Banen voor een snelgroeiende beroepsbevolking (meer banen)
  Het aantal inwoners van Nijkerk groeit. Daarom zijn de komende jaren meer banen, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen nodig. Het is belangrijk dat het soort banen blijft aansluiten bij de capaciteiten en behoeften van inwoners van Nijkerk. 
 • Inzet op economische verbreding én verdieping (meer bedrijven)
  De gemeente Nijkerk blijft bouwen aan een diverse economie, met een aantal onderscheidende specialisaties. Het startersklimaat van de gemeente Nijkerk vraagt aandacht, terwijl het Food Production Cluster zich verder ontwikkelt. 
 • Voldoende toekomstbestendige werklocaties (meer ruimte)
  Er is nog maar een beperkt aantal kavels op bedrijventerreinen beschikbaar. Voor groeiruimte wordt gekeken naar uitbreiding bedrijventerreinen en inbreidingsruimte op huidige locaties. Ook vinden we dat bedrijventerreinen aantrekkelijk moeten zijn. Daarom zetten we in op principes als schoon, heel en veilig. Ook hebben we aandacht voor de duurzaamheid en organisatiegraad van huidige werklocaties. 
 • Samenwerken als partners met een goede rolverdeling (meer samen)
  Gemeente, georganiseerd bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zullen elkaar nog meer vanuit het gezamenlijke belang moeten versterken. Dit vraagt een goede overlegstructuur en ondernemers die zich per bedrijventerrein weten te organiseren.

Hoe gaat het nu verder?

Deze vier opgaven worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarin wordt op hoofdlijnen beschreven wat de ambities en doelen zijn, welke acties er nodig zijn en wie welke rol pakt. Ondernemers kunnen daarover meedenken en als partner een rol spelen in de uitvoering. Daar leest u meer over op de pagina over de economische visie