Nieuwsoverzicht:

  • Op woensdag 12 januari 2022 verzamelden burgemeester en wethouders zich om terug te blikken op hun bestuursperiode van de afgelopen vier jaar. Aan de hand van diverse thema’s bespraken zij de punten die hoog op de agenda stonden.
  • In de puberteit verandert er veel. Zowel voor kinderen als voor ouders. Voor u als ouder kan het lastig zijn om met de veranderingen om te gaan en daarin uw eigen rol te bepalen. Plotseling ontstaan hevige ruzies, het lukt niet meer om normaal met elkaar te praten of er ontstaan grotere problemen, zoals gameverslaving of een schoolachterstand.
  • Het is winter en dat is goed te voelen. Een frisse neus is heerlijk, maar in huis wil je graag de kou buiten houden en de warmte juist binnen. Daarom is goede isolatie van het huis belangrijk.
  • Over 7 weken is het 16 maart. Dat is de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Of dat belangrijk is? Veel inwoners van Nijkerk vinden dat wel. Het opkomstpercentage in onze gemeente is vaak hoger dan het landelijk gemiddelde. Gaat u dan ook stemmen?
  • Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor geen vergunning nodig. Om dit te checken, kunt u contact opnemen met een medewerker van het bouwloket. Dit is gratis.
  • Op donderdagavond 3 februari organiseert Steunouder Nijkerk een informatiebijeenkomst.
  • Er zijn meerdere manieren om uw klein chemisch afval in te leveren. Zo kunt u klein chemisch afval (KCA) bij gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de Milieustraat. De Milieustraat is centraal voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk aan de Blekkerserf 4 in Nijkerk.
  • Na een verslaving wil je graag weer een normaal leven leiden. Het kan gebeuren dat je dan toch vastloopt op dagelijkse problemen, zoals schulden, werk, vrienden en dagbesteding. Ubuntu Safehouses helpt je om de kloof tussen de verslaving en de samenleving te overbruggen
  • Een kleine groep gedupeerde ouders (en toeslagpartners) van de kinderopvangtoeslagaffaire heeft half december een brief gehad van de Belastingdienst. Het gaat om de ouders van wie de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt.
RSS feed