Nieuwsoverzicht:

 • Uw huis isoleren is altijd een goed idee. Het is niet alleen beter in verband met de klimaatsverandering, het is vooral ook heel prettig voor uzelf. Minder kou, minder tocht en het huis blijft langer op de juiste temperatuur.
  Dak isolatie
 • Wat is de meest verslavende drug in Nederland? Met wie kan je praten over drugsgebruik, waar moet je naar toe voor hulp? Heb je afspraken met je ouders over alcoholgebruik voor je 18e? Dat zijn vragen die aan bod kwamen. Een gesprek met klasgenoten en mensen die in hun werk met verslaving te maken hebben, werkt verhelderend.
 • Deze zomer wordt een evaluatie gehouden om een besluit over de eventuele permanente plaatsing voor te bereiden. Bij de omwonenden van de JOP in Hoevelaken zijn enquêtes uitgedeeld, die onderdeel uitmaken van de evaluatie.
 • De laatste jaren is er veel veranderd in Hoevelaken. Aan de noord-oostkant is de nieuwbouwwijk Meerveld gebouwd en aan de westelijke kant nieuwbouwwijk Middelaar. Vlakbij het centrum is woonzorgcomplex "De Stoutenborgh" voor senioren gerealiseerd.
 • Lijkt het u of jou leuk om andere inwoners op weg te helpen met het verduurzamen van hun woning? Meld u dan aan als vrijwillig Energie-ambassadeur.
 • De gemeenteraden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley buigen zich de komende periode over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley. De afgelopen maanden hebben de regio’s, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk, een toekomstbeeld ontwikkeld voor de Groene Metropool, zoals beide regio’s samen worden genoemd.
 • Breng uw inkomsten en uitgaven na scheiding in balans met het Geldplan Scheiden.
 • Wanneer u geen zonnepanelen op uw eigen dak kunt of wilt plaatsen, dan kunt u eigenaar worden van zonnepanelen op een ander dak.
 • Uit eerdere inventarisaties is naar voren gekomen dat veel boeren worstelen met vragen die betrekking hebben op hun toekomstperspectief, dit zijn zowel bedrijfsgerelateerde vragen als vragen in de privésfeer.
RSS feed