• Voorstel maatregelen oplossen toekomstig tekort 4 miljoen

  De gemeente heeft in de toekomst minder te besteden. Welke keuzes moeten we maken?

 • Referendumcommissie zoekt leden

  Voel jij je betrokken bij de Nijkerkse gemeenschap en wil je hier een bijdrage aan leveren? Ben je geïnteresseerd in democratie en burgerparticipatie? En ben jij in staat om een onafhankelijk advies uit te brengen? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Aanmelden stembureauleden

  Voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 is de gemeente Nijkerk op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen op de stembureaus.

 • Op zoek naar rechthebbende van graven

  Van een aantal graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. Daarom vragen we nabestaanden van de overledenen die in deze graven zijn begraven om contact op te nemen.

 • Energietoeslag 2023

  Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, verstrekt de overheid over 2023 nog één keer een energietoeslag. Dit is in de gemeente Nijkerk een eenmalig bedrag van maximaal € 1.300,00 netto per huishouden.

 • Gerard Renkema stopt als burgemeester van Nijkerk

  Op 16 november 2024 stopt burgemeester Gerard Renkema na bijna 18 jaar als burgemeester van de gemeente Nijkerk.

 • De gemeente Nijkerk is op zoek naar rechthebbenden

  Van een aantal particuliere graven zijn de gegevens van de rechthebbende niet bekend. We willen graag het grafrecht opnieuw toekennen om zo het graf voor de toekomst te kunnen behouden.

 • De energietoeslag over 2023

  Nijkerkse inwoners met een laag inkomen kunnen ook over 2023 een energietoeslag van 1300 euro krijgen. De energietoeslag is bedoeld om de hogere energierekening te betalen.

 • Digitale nieuwsbrief; meld u aan!

  De gemeente Nijkerk verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief. Wilt u als inwoner van de gemeente Nijkerk, als organisatie of belangstellende deze nieuwsbrief ook ontvangen?