Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht. Er zijn al veel vluchtelingen in Nederland. Ook de gemeente Nijkerk vangt vluchtelingen op. Er is nauw contact met onze maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang.

Bossche Parade gereserveerd voor duizenden Oekraïense vluchtelingen: ‘Het is bedoeld als een oppepper’

Ruim drieduizend naar Nederland gevluchte Oekraïners die zich op 26 mei (Hemelvaartsdag) vermaken op de Bossche Parade. Daar rekent Karel Burger Dirven, honorair consul van Oekraïne, op. ,,Het zou fijn zijn als zij die dag even samen hun zinnen kunnen verzetten’’, zegt hij over het ‘Welcome Ukraine Event’ met optredens van Oekraïense artiesten.
 

Oekraïense vluchtelingen verhuizen naar EuroParcs Bad Hulckesteijn

Dinsdag 3 mei zijn de 51 vluchtelingen die in hotel de Roode Schuur verbleven verhuisd naar Bad Hulckesteijn. De huisjes waar de Oekraïense vluchtelingen tijdelijk kunnen verblijven voorzien in de behoefte aan opvang voor de middellange termijn.

Burgemeester Renkema: “Een crisis zoals deze vraagt om compassie en solidariteit. We zijn heel blij dat de groep vluchtelingen vanaf 23 maart jl. goed is opgevangen in Hotel de Roode Schuur. Om de opvang ook voor de iets langere termijn mogelijk te maken worden de mensen uit Oekraïne nu ondergebracht op Bad Hulckesteijn.“

Het is nog niet bekend hoelang en hoeveel vluchtelingen hulp nodig hebben. Door de toestroom van vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne, is een noodsituatie ontstaan. Aangezien er een tekort is aan tijdelijke opvangplekken, maakt de landelijke overheid het mogelijk om soepeler met regels om te gaan, bijvoorbeeld voor het verblijf op een vakantiepark. De gemeente Nijkerk is daar blij mee omdat dat ruimte geeft om mensen op de vlucht op een passende manier op te vangen en te ondersteunen.

Ook geeft de verhuizing naar Bad Hulckesteijn de vluchtelingen de gelegenheid hun dagelijks leven meer zelf in te richten.

Eerste betaaldag leefgeld Oekraïners in Nijkerk

Op donderdag 21 april 2022 betalen wij de voor de eerste keer leefgeld aan Oekraïners die bij gastgezinnen in Nijkerk verblijven. 

Inschrijving Basisregistratie Personen

Om in aanmerking te komen voor leefgeld van de gemeente Nijkerk moet een Oekraïner geregistreerd zijn in de Nijkerkse Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor is een Oekraïens paspoort nodig. Voor personen afkomstig uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, geldt dat zij ook hun verblijfsvergunning uit Oekraïne moeten laten zien. Voor inschrijving in de BRP kan een afspraak gemaakt worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Nijkerk via de website:  www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland

Ontvangst leefgeld

Voor de ontvangst van het leefgeld kunnen Oekraïners zich op donderdag 21 april 2022 melden bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis aan de Kolkstraat 27 in Nijkerk. Wij zijn geopend tussen 10.00 en 12.00 en tussen 13.00 en 15.00. Het overleggen van een paspoort of verblijfsvergunning is verplicht om het leefgeld in ontvangst te kunnen nemen. 

Te ontvangen bedragen

Elke volwassene en elk kind binnen een gezin ontvangt een bedrag van € 260,00 per maand. Dit is bedoeld voor voedsel, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven zoals persoonlijke verzorging en vrij verkrijgbare medicijnen. Daarnaast ontvangt elke volwassene een extra bedrag van € 215,00 per maand en elk kind ontvangt een extra bedrag van € 55,00 per maand. Dit extra bedrag is bedoeld voor uitgaven aan bijvoorbeeld sport en culturele activiteiten of aan reiskosten. 

Vragen?

Heeft u vragen over de uitbetaling van leefgeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nijkerk via a.vrolijk@nijkerk.eu 
 

First payment social welfare benefits Ukrainians in Nijkerk

On Thursday 21st of April 2022 the municipality of Nijkerk performs the first payment of social welfare benefits for Ukrainian citizens who stay at Nijkerkse host families.

Registration Basisregistratie Personen

In order to receive social welfare benefits Ukrainians have to be registered in the Nijkerkse Basisregistratie Personen (BRP). Therefor it is necessary to bring a Ukrainian passport. People from Ukraine who do not have the Ukrainian nationality also need to bring their Ukrainian residence permit.  To register in the BRP, please make an appointment with the department of Burgerzaken of the municipality of Nijkerk via our website:  www.nijkerk.eu/verhuizen-naar-nederland.

Payment social welfare benefits

The social welfare benefits can be collected on Thursday April 21st 2022 at the city hall of Nijkerk (Address: Kolkstraat 27, Nijkerk) between 10.00 AM – 12.00 AM and between 13.00 PM – 15.00 PM. Presenting a identification card or residence permit is obligatory to receive the social welfare benefits.

Amount received

Each adult and each child within a family receive an amount of € 260.00 per month. This is meant food, drinks, clothes and personal expenses like freely available medicines, personal care and so on. Also, each adult receives an extra amount of € 215.00 per month and each child receives an extra € 55.00 for activities like public transportation, sports and cultural expenses. 

Questions?

Do you have any questions about the monthly social welfare benefits? Please contact us via a.vrolijk@nijkerk.eu

Wilt u geld doneren? 

Dat kan via Giro 555. Met uw gift kunnen de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners noodhulp verlenen, zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden.

Geld doneren aan giro 555

U kunt ook doneren aan Vluchtelingenwerk, de organisatie die vluchtelingen ondersteunt van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden.

Geld doneren aan stichting Vluchtelingenwerk

Wilt u een opvangplek aanbieden voor vluchtelingen uit Oekraïne?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Maar Oekraïners mogen natuurlijk ook logeren bij vrienden, familie of kennissen. Veel mensen hebben hun huis opengesteld voor vluchtelingen; dat is hartverwarmend. 

Oekraïners die visumvrij in Nederland verblijven kunnen logeren bij familie, kennissen of particulieren. Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken, het is dan ook belangrijk dat je weet waar je aan begint als gastgezin. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang deze mensen opvang nodig hebben. We kennen inmiddels voorbeelden van inwoners die vluchtelingen thuis tijdelijk hebben opgevangen en waar naar verloop van tijd bleek dat de situatie niet langer houdbaar was. Met als gevolg teleurstelling en verdriet bij beide partijen. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Op hun website staan tien aandachtspunten voor gastgezinnen. 

Wilt u een opvangplek aanbieden? Meldt u dan bij Takecarebnb, de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Ze houden daarbij rekening met de achtergrond, gezinssamenstelling, beschikbare ruimte en wensen van zowel het gastgezin als de vluchtelingen. U kunt ook een kijkje nemen op het platform Refugeehelp.nl voor andere particuliere initiatieven rond huisvesting. 

Wilt u spullen aanbieden?

Ook het aanbieden van spullen kan via Stichting Vluchtelingenwerk.  Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan. Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u een overzicht van initiatieven van particulieren en van lokale organisaties die bij hen bekend zijn.

Spullen doneren 

Wilt u werk aanbieden?

Wilt u vluchtelingen helpen door het aanbieden van werk? Via de onderstaande link kan dat.

Een werkplek aanbieden voor een vluchteling via stichting Vluchtelingenwerk