De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om het gebied van de Havenkom om te vormen tot een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied. In Stadshaven Nijkerk zal een mix aan woningen gerealiseerd worden die aansluiten bij de actuele vraag. De ambitie voor Stadshaven Nijkerk is vastgelegd in de gebiedsvisie welke in juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld