De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om met het project Stadshaven een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied te realiseren. In Stadshaven Nijkerk wordt een mix aan woningen gerealiseerd die aansluiten bij de actuele vraag. De ambitie voor Stadshaven Nijkerk is vastgelegd in de gebiedsvisie welke in juni 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze visie is vertaald in een ontwerpbestemmingsplan.