Al jaren heeft de gemeente Nijkerk de ambitie om het gebied van de Havenkom om te vormen tot een aantrekkelijk stedelijk woon- en leefgebied. Om het gebied te herontwikkelen is op 14 december 2021 een subsidie beschikbaar gesteld door het rijk en de provincie. Onderstaand vindt u informatie over:

 • De (online) bijeenkomst van 23 februari 2022
 • Concept-gebiedsvisie Stadshaven Nijkerk
 • Fase 1a Stadshaven Nijkerk
 • Subsidie Woningbouwimpuls

Stadshaven Nijkerk

Voor de herontwikkeling van de Havenkom is een concept gebiedsvisie “Stadshaven Nijkerk” opgesteld. De visie laat zien hoe het toekomstig stedelijk woongebied er uit komt te zien. In dit kerngebied is ruimte voor circa 600 woningen met een aantrekkelijke openbare ruimte aan het water, waarbij ook ruimte is voor voorzieningen die passend en aanvullend zijn voor het centrum van Nijkerk en die het gebied levendig maken. Er is geen ruimte voor detailhandel. 
De uitwerking van fase 1a van dit gebied - de locatie van het huidige gemeentehuis - is reeds gestart en hiervoor is inmiddels een stedenbouwkundige visie vastgesteld.

Planning

 • Begin 2022: Participatietraject concept gebiedsvisie 
 • Medio 2022: Concept gebiedsvisie naar definitieve gebiedsvisie 
 • Maart 2022: Fase 1A: bestemmingsplan in procedure en start uitvoering (2023/2024)
 • 2022: Meubelhal: bestemmingsplan en start uitvoering (2023/2024)
 • 2023: Omgevingsplan gehele gebiedsontwikkeling in procedure
 • 2024-2030: Fasegewijze werking en uitvoering 
   

Bijeenkomst Stadshaven terugkijken

Op woensdag 23 februari vond een online bijeenkomst plaats. Deze is hieronder terug te kijken.
U kunt ook de presentatie die op deze avond te zien was downloaden en bekijken. 

Ook kunt u het sfeerverslag van betreffende bijeenkomst teruglezen. Hierin vindt u ook de antwoorden op de gestelde vragen over het project.