Veelgestelde vragen en antwoorden

(update 14 november 2022)

Vluchtelingen met beschermde status; statushouders; asielzoekers; woningnood en veiligheid

De gemeente Nijkerk heeft de opdracht om te voorzien in huisvesting voor eigen inwoners en voor asielzoekers en andere groepen mensen die een beroep op ons doen. We verliezen niemand uit het oog. De gemeente Nijkerk staat voor fijn en veilig wonen voor iedereen en hierin werken we nauw samen met de inwoners en maatschappelijke partners in onze gemeente.