Home > Bestuur > College B&W

College B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente Nijkerk is het college van burgemeester en wethouders. Het college van B en W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

In de gemeente Nijkerk bestaat het college van burgemeester en wethouders sinds 14 juni 2018 uit de volgende personen:

  • Burgemeester mr. drs. G.D. (Gerard) Renkema
  • Wethouder mevrouw N. (Nadya) Aboyaakoub-Akkouh (PRO21)
  • Wethouder de heer H.L.(Harke) Dijksterhuis (ChristenUnie-SGP)
  • Wethouder de heer W. (Wim) Oosterwijk (ChristenUnie-SGP)
  • Wethouder mevrouw M. (Mariëlle) Broekman- van der Pers (VVD)
  • Gemeentesecretaris G. (Gert) van Beek

Op de foto van links naar rechts: Wim Oosterwijk, Gert van Beek, Mariëlle Broekman, Gerard Renkema, Nadya Aboyaakoub-Akkouh, Harke Dijksterhuis.

Het college zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Om de vier jaar zijn er verkiezingen. Dan wordt er ook een nieuw college van B en W gevormd. De huidige collegeperiode loopt tot 2022.
Burgemeester en wethouders hebben ieder een aantal beleidsgebieden in hun portefeuille. Meer daarover kunt u lezen op de pagina 'Coalitieakkoord en portefeuilleverdeling' via de links hieronder.

Contact

Stadhuis Nijkerk
Kolkstraat 27, 3861 AK
Postbus 1000, 3860 BA

Telefoon: 14 033
E-mail: gemeente@nijkerk.eu

Afspraak maken: bel 14 033

Openingstijden